ONE and TEN

Història surrealista que parteix del títol del 6è Festival del llibre d'artista i la petita edició, organitzat per Ilde ONE and TEN, cada una de les pàgines equival a un número del 1 al 10.

12 pàgines, paper reciclat blanc natural 160g,
imprès a 1+1t offset-digital
ONE and TEN

Historia surrealista que parte del título del 6o Festival del libro de artista y la pequeña edición, organizado por Ilde ONE and TEN, cada una de las páginas equivale a un número del uno al diez.

12 páginas, papel reciclado blanco natural 160g,
impreso a 1+1t offset-digital
ONE and TEN

Surreal story of the title of the 6th Festival of the artist's book and the small edition, organized by Ilde where each page equals a number of 1 to 10.

12 pages, 160g natural white recycled paper,
printed in 1 +1 t offset-digital

1/15